Studieavgift for skoleret 2018/19


Bedriftsledelse 24 725
Faglig ledelse
Tmrer, rrlegger 29 000
Maler, byggtapetserer 29 000
Glass, murer, kulde og varrmepumpemontr 29 000
Ventilasjon og blikkenslager, taktekker, stillasbygger, stein 29 000
Anleggsgartner, feier 29 000
Bilfag, kun som nettbassert studium med veileder og frivillige samlinger 31 500
Estetiske fag, grafiske fag, matfag, verkstedhndverksfag og mbel- og trefag kun som nettbasert studium med veileder og frivillige samliger 24 500